צור קשר – הזמנת הצגות

לבחירת הצגה הקלק על שם ההצגה. לבחירת מספר הצגות לחץ לחיצה ארוכה על Ctrl וסמן את ההצגות הנבחרות