נשים מוכות


מטרת הפרויקט לתמוך בתהליך הטיפולי של הנשים והגברים ביציאה מהמעגל האלימות

logo-reka_1123