פרויקטים חברתיים

תיאטרון בכלא מעשיהו
תיאטרון בכלא מעשיהו
עם ילדים חולי סרטן
עם עולים מאתיופיה
עם עולים מאתיופיה
נוער דתי - חילוני
נוער דתי - חילוני
נשים מוכות - גברים מוכים
נשים מוכות - גברים מוכים
בעלי צרכים מיוחדים
בעלי צרכים מיוחדים
נערות במצוקה
נערות במצוקה
נוער בסיכון
נוער בסיכון
נוער יהודי ערבי
קשישים
המסע המסתורי
פעילות עם מכורים